Tuesday, December 10, 2013

Perubahan dalam kandungan blog.

Bismillah,

Saya telah memadam beberapa kandungan di dalam blog ini. Ini kerana ada perubahan di dalam diri saya yang tidak selari dengan kandungan yang telah saya muatnaik tersebut. Mohon maaf ke atas khilaf saya yang terdahulu. Ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya saya sentuh kerana kecetekan pengetahuan saya terhadap sesuatu perkara tersebut mahupun kerana ianya tidak lagi sesuai dengan kepercayaan saya.

No comments:

Post a Comment